aromatski


aromatski
adj I chem - spojevi aromatic compounds
* * *
• aromatic

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • aromatski — aròmatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aromu; mirisni SINTAGMA aromatski spojevi kem. organski spojevi koji u svojoj molekuli imaju benzenski ili heterociklički prsten s 4 n + 2 π elektrona; aromatski ugljikovodici kem. aromatski spojevi… …   Hrvatski jezični portal

 • aromátski — a o prid. (ȃ) 1. aromatičen: aromatski dodatki k hrani; aromatske dišave 2. kem. ki vsebuje enega ali več benzenovih obročev: aromatske spojine …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • fenóli — m mn 〈N fènōl〉 kem. aromatski spojevi koji sadrže hidroksilne skupine izravno vezane na benzenski prsten (karbolna kiselina, krezoli, ksilenoli, naftoli i dr.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kàtran — m term. crna žitka masa, dobiva se suhom destilacijom prirodnih goriva (borove smole); paklina, ter ∆ {{001f}}drvni ∼ katran bogat fenolima i kiselinama; ∼ kamenog ugljena sirovina iz koje se destilacijom dobivaju različiti aromatski spojevi (i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • naftàlīn — m 〈G naftalína〉 kem. aromatski ugljikovodik koji tvori tanke lisičaste kristale bijele boje i karakterističnog jakog mirisa; široka primjena u kemijskoj industriji, u kućanstvu za zaštitu od moljaca ⃞ {{001f}}(biti) iz ∼a (biti) zastario,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pàrfēm — m 〈G parféma〉 1. {{001f}}razg. ono što ugodno vonja (ob. tekućina) i služi za njegu tijela; miris, kolonjska voda (Kölnisch Wasser) 2. {{001f}}〈mn〉 kem. hlapljive tvari ugodna mirisa (eterična ulja, terpeni, aromatski aldehidi), ob. otopljene u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vanìlīn — m kem. aromatski aldehid karakteristična ugodna mirisa prisutan u plodovima vanilije, proizvodi se i sintetski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • naftalin — naftàlīn m <G naftalína> DEFINICIJA kem. aromatski ugljikovodik koji tvori tanke lisičaste kristale bijele boje i karakterističnog jakog mirisa; široka primjena u kemijskoj industriji, u kućanstvu za zaštitu od moljaca FRAZEOLOGIJA (biti)… …   Hrvatski jezični portal

 • azulen — azùlēn m <G azuléna> DEFINICIJA kem. kristalni ljubičasti spoj C10H8, nebenzenoidni aromatski ugljikovodik izomeran s naftalenom, osnova eteričnog ljekovitog ulja kamilice (uz još neke derivate, npr. kazulen) ETIMOLOGIJA ≃ šp. azul: plavo …   Hrvatski jezični portal

 • parfem — pàrfēm m <G parféma> DEFINICIJA 1. razg. ono što ugodno vonja (ob. tekućina) i služi za njegu tijela; miris, kolonjska voda (Kölnisch Wasser) 2. (mn) kem. hlapljive tvari ugodna mirisa (eterična ulja, terpeni, aromatski aldehidi), ob.… …   Hrvatski jezični portal

 • katran — kàtran m DEFINICIJA term. crna žitka masa, dobiva se suhom destilacijom prirodnih goriva (borove smole); paklina, ter SINTAGMA drvni katran katran bogat fenolima i kiselinama; katran kamenog ugljena sirovina iz koje se destilacijom dobivaju… …   Hrvatski jezični portal